بارگذاری...

تعویض مفصل زانو

هدف از تعویض مفصل زانو درمان ساییدگی غضروف مفصل است که معمولا آرتروز (Arthritis)، یا همان التهاب مزمن مفصل زانو را در پی دارد. هنگامی که شخصی دچار آرتروز یا ساییدگی غضروف می شود حرکت وی به شدت محدود شده و دامنه حرکتش کوچک می شود. بطوری که بیمار نمی تواند زانوی خود را بطور طبیعی حرکت دهد. در این هنگام بیمار مجبور به تعویض مفصل زانو خواهد شد.

تعویض مفصل لگن

جایگزین کردن مفصل آسیب دیده ران با مفصل مصنوعی ، موفقیت آمیزترین جراحی و یکی از ده پیشرفت برتر علم پزشکی در قرن 21 شناخته شده است . تاکنون صدها هزار نفر در سراسر جهان با این روش جراحی تحت درمان قرار گرفقتند و توانستند بعد از تحمل مدت ها رنج ناشی از آرتروز ، آسیب ، عفونت ، شکستگی مفصل ، وارد مرحله جدیدی از زندگی خود شوند