ماه: آوریل 2020

جراحی بینی استخوانی

جراحی بینی استخوانی امروزه عمل بینی به یکی از دغدغه‌های مهم بشریت تبدیل شده است و در میان این افراد، افرادی هستند که دارای ساختار بینی استخوانی اند و این سوال برای ایشان به وجود می‌آید که آیا جراحی بینی استخوانی با نتیجه مطلوب همراه خواهد بود؟ آیا جراحی بینی استخوانی برگشت پذیر است؟باید بگوییم […]

ادامه مطلب